Ra mắt Tạp Chí Văn Hóa Doanh Nghiệp tại TP. HCM

Là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập nhằm góp phần thông tin, tuyên truyền tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên…

Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam ra đời hứa hẹn sẽ là diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp, là nơi để các chính khách, chuyên gia, doanh nhân và độc giả đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cũng như xây dựng, phát triển thương hiệu Việt.

Chúc mừng khai trương trụ sở Tạp Chí Văn Hóa Doanh Nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
Belifoods vinh dự được đồng hành cùng tạp chí. 😍

Scroll to Top