Belifoods tại TechFest Huế 2022

Belifoods tự hào là một trong bốn đơn vị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Định tham gia ngày hội cố đô khởi nghiệp. Ngày hội Cố đô Khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 – Techfest Hue 2022 diễn ra từ ngày 25-26/3/2022. Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh …

Belifoods tại TechFest Huế 2022 Read More »